Χαρτογραφικά Δεδομένα


H εταιρεία κατασκευάζει γεωγραφικά δεδομένα, μεγάλης κλίμακας και υψηλής ανάλυσης. Πηγές δεδομένων είναι πιστοποιημένα υπόβαθρα εσωτερικής παραγωγής όπως και ελεύθερα δεδομένα.

Εφαρμόζουμε πρωτοποριακές τεχνικές επεξεργασίας από τους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας μας για τη ψηφιακή χαρτογραφική σύνθεση.

Τα επίπεδα πληροφορίας μπορούν να είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός από τα ακόλουθα:

  • Διανυσματικά δεδομένα
  • Ψηφιακά μοντέλα εδάφους-επιφανείας
  • Ορθοφωτοχάρτες
  • Νέφη σημείων

Παράδοση συμβατό με όλα τα ευρέως διαδεδομένα GIS/CAD λογισμικά.  Δυνατότητα παραγωγής δεδομένων σε κλίμακα,  format και προβολικό σύστημα ανάλογα τις προδιαγραφές του πελάτη