Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές


Φωτογραμμετρικές τεχνικές

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας και προδιαγεγραμμένης ακρίβειας φωτογραμμετρικές υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας την τελευταία διαθέσιμη τεχνολογία έχουμε επενδύσει σε αρχιτεκτονικές επεξεργασίας client-server,    distributed parallel processing,  CUDA processing για την ολοκλήρωση των εργασιών που αναλαμβάνουμε σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Έχουμε τη δυνατότητα και την εμπειρία επεξεργασίας  δεδομένων από πληθώρα δεκτών:

 • Αναλογικές φωτογραμετρικές φωτομηχανές
 • Ψηφιακές φωτογραμμετρικές φωτομηχανές
  • επιφανειακών αισθητήρων (DMC I & II, Ultramap X & XP & Eagle, DIMAC)
  • γραμμικών αισθητήρων  (ADS40/80)
 • Ψηφιακές φωτομηχανές και αισθητήρες  για χρήση σε επίγειες αποτυπώσεις αλλά και σε ειδικές αποτυπώσεις από επανδρωμένα και μη επανδρωμένα μέσα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε συνοπτικά είναι οι ακόλουθες:

 • Αεροτριγωνισμοί
 • Παραγωγή Φωτογραμμετρικών Διαγραμμάτων
 • Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις κτιρίων
 • Παραγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους  (DTM) and ψηφιακών μοντέλων επιφανείας  (DSM)
 • Παραγωγή Ορθοφωτογραφιών και Ορθοφωτοχαρτών
 • Αποτυπώσεις μνημείων
 • Αποτυπώσεις ορυχείων
 • Βιομηχανικές φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις

Τηλεπισκόπηση

 • Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων  GeoEye-1, WorldView-1 2 3, Pleiades,  QuickBird, Ikonos , Spot, BlackBridge, EROS, ASTER, LandSat
 • Επεξεργασία από αισθητήρες  σε επανδρωμένα και μη επανδρωμένα μέσα.
 • Πολυφασματικές ταξινομήσεις με χρήση εικόνων διαφορετικών ημερομηνιών συλλογής
 • Δείκτες βλάστησης
 • Εφαρμογές προσδιορισμού χρήσεων γης.
 • Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας.