Εταιρικό Προφίλ


Η Digital Earth Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2004 με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αντικείμενο γεωπληροφορικής και ειδικών εφαρμογών της.

Βασικοί τομείς δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι:
Εφαρμογές Γεωδαισίας

 • Εφαρμογές Τοπογραφίας
 • Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας
 • Εφαρμογές Tηλεπισκόπησης
 • Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)
 • Κτηματολογίου
 • Κτηματογραφήσεων
 • Μητρώων αγροτικού τομέα
 • Οδοποιίας
 • Πολεοδομίας και Χωροταξίας
 • Παραγωγή, Επεξεργασία, Διαχείριση και Διάχυση Χωρικών Δεδομένων
 • Σαρώσεις και ψηφιοποιήσεις αναλογικών δεδομένων
 • Επίγειες και εναέριες αποτυπώσεις με φωτογραμμετρικές κάμερες, σαρωτές laser
 • Ανάπτυξη λογισμικού γεωπληροφορικής
 • Ανάπτυξη εφαρμογών GIS διαδικτύου και βάσεων χωρικών και λοιπών δεδομένων
 • Υπηρεσίες συμβούλου

Στόχος της Digital Earth Ε.Π.Ε είναι να εφαρμόσει πρωτοποριακές τεχνικές και μεθόδους στον χώρο της γεωπληροφορικής αποσκοπώντας σε προδιαγεγραμμένη ακρίβεια και λειτουργικότητα των προσφερομένων λύσεων.

H Digital Earth Ε.Π.Ε εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008